Dodatkowa opłata za element niestandardowy dla przesyłek o wadze do 30 kg

Dodatkowej opłacie podlegają elementy, których:

  • wymiary przekraczają 140 cm x 60 cm x 60 m, jednakże najdłuższy bok nie może przekraczać 200cm
  • mają kształt okrągły, cylindryczny lub owalny,
  • o nieregularnych kształtach, z których wystają poszczególne elementy,
  • o lepkiej powierzchni, która uniemożliwia zsuwanie się (np. gumy itp.),
  • zawierają elementy mogące się przemieszczać wewnątrz opakowania lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny,
  • umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie (tzn. możliwe jest przesunięcie się zawartości i związane z tym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu),
  • oznakowane są naklejkami „GÓRA” oraz „OSTROŻNIE”, czyli takie których zawartość wymaga ręcznego sortowania ze względu na możliwość uszkodzenia innych  paczek lub uniemożliwienie automatycznego sortowania.

Opłata naliczana jest także przy zwrocie przesyłki niedostarczanej.

Dodatkowa opłata : 9,50 zł.