Opłata za element niestandardowy dla przesyłek zawierających elementy powyżej 31,5 kg

Dodatkowej opłacie podlegają przesyłki umieszczone na paletach, gdy:

  • użyto palety o wymiarach przekraczających 80 cm x 120cm,
  • umieszczona przesyłka wykracza poza obrys palety,
  • umieszczony na palecie towar nie został do niej przymocowany

Opłacie podlegają elementy niespaletyzowane, gdy:

  • ich wymiary są większe niż 140 cm x 60 cm x 60 cm,
  • oklejone są naklejkami „GÓRA” oraz „UWAGA! OSTROŻNIE”,
  • zawierają płyny, (beczki, kanistry, wiadra, itp.),
  • mają kształt okrągły, cylindryczny bądź owalny lub mają nieregularne kształty z wystającymi elementami.

Dodatkowej opłacie podlegają również elementy zawierające towary, które z powodu swojej specyfiki nie dają się umieścić na paletach(np. urządzenia na kółkach).

Opłata naliczana jest także przy zwrocie przesyłki do nadawcy.

Dodatkowa opłata: 20 zł.