Formularz zlecenia przesyłki

Dane przesyłki

Liczba przesyłek:

Rodzaj przesyłki *

Waga *:

Wysokość [cm] *:

Szerokość [cm]*:

Długość [cm] *:

Kształt:

Przesyłka pobraniowa

Kwota pobrania

Nr konta na które należy przelać pobraną kwotę lub odbiór gotówki w punkcie

Ubezpieczenie przesyłki

List przewozowy:

Awizacja telefoniczna:

Awizacja sms:

Zawartość *:

Dodatkowe uwagi

Dane nadawcy

Imię i nazwisko *

Miejscowość *

Kod pocztowy *

Ulica *

Numer domu *

Telefon

Kraj *

Mail *

NIP

Dane odbiorcy

Imię i nazwisko *

Miejscowość *

Kod pocztowy *

Ulica *

Numer domu *

Telefon

Kraj *

Mail

Paczkomaty

Paczkomat nadawczy [Wybierz na mapie]

Paczkomat odbiorczy [Wybierz na mapie]

Koszty wysyłki