Wymagania dotyczące parametrów przesyłki DPD

DPD

Dokładne zmierzenie i zważenie przesyłki oraz właściwe jej zapakowanie jest kluczowe w zapobieganiu ewentualnym szkodom. Poprzez prawidłową wycenę zminimalizujecie Pastwo koszty przesyłki oraz unikniecie problemów w transporcie przesyłek oraz ewentualnych dopłat. Dokonując pomiarów należy mieć na uwadze, iż każda firma kurierska korzysta z laserowych skanerów 3D dokonujących pomiarów oraz wag elektronicznych, zatem zaniżenie wagi oraz rozmiarów przesyłki nawet o 1 cm może skutkować dopłatą.

Paczka Standardowa

paczka standardowa vs niestandardowa

 • Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 50 kg

 • Maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok)

 • Wysokość + szerokość + długość <= 300 cm

 • Paczka o kształcie prostopadłościanu, zatem nie jest

owalna, o nierównych bokach, któryś z boków jest

ścięty lub coś z niego wystaje.

Paleta Standardowa

 • Maksymalna waga palety: 700 kg

 • Maksymalne wymiary podstawy palety: 80 cm x 120 cm

 • Maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą): 180 cm

 • Paleta, gdzie towar nie wystaje poza jej obrys

 • Towar zapakowany na palecie ma kształt prostopadłościanu

Paczka Niestandardowa

 • Najdłuższy bok od 175 do 250 cm

 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną

 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach

 • Paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma, itp.

 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD Polska (szczegółowe informacje zawiera - Instrukcja prawidłowego pakowania opon w DPD

 • Paczka, której najdłuższy bok przekracza maksymalną długość.

 • Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy;

Przykłady przesyłek niestandardowych
DHL - paczka niestandardowa DHL - paczka niestandardowa DHL - paczka niestandardowa DHL - paczka niestandardowa

Paleta Niestandardowa

 • Paleta o wymiarach podstawy mniejszych niż paleta euro, czyli mniej niż 120 x 80 cm

 • Paleta, gdzie towar na niej zapakowany ma nieregularne kształty, nie stanowi prostopadłościanu

 • Paleta z tzw. dużym AGD, np. pralka, lodówka, zmywarka

paleta niestandardowa

Element wystający poza obrys paletyWszystkie paczki zapakowane w opakowania firmowe DPD są paczkami standardowymi. Za opakowania firmowe DPD uznaje się: koperty tekturowe, foliopaki oraz firmowe opakowania kartonowe opatrzone logo DPD.

Waga gabarytowa

W przypadku stwierdzenia, iż waga gabarytowa przekracza wagę rzeczywistą, cena za Usługę ustalana jest z uwzględnieniem wagi gabarytowej.

Waga gabarytowa , liczona wg. poniższego wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena przesyłki liczona jest wg. wagi gabarytowej


Może Cię zainteresować:

Pobierz poradnik - warunki wymiarowe i wagowe DPD

Zamów kuriera on-line


Tania wysyłka kurierem DPD


Informujemy, że przewoźnikowi przysługuje prawo do weryfikacji wagi i rozmiarów przesyłki jak również określania czy paczka została sklasyfikowana jako paczka standardowa czy też niestandardowa (według założeń przewoźnika). Niezgodność tych danych z informacjami podanymi przez Nadawcę stanowi podstawę do naliczenia opłat zgodnych z cennikiem standardowym przewoźnika. Cennik opłat jest dostępny na stronie internetowej każdego z przewoźników. Ponadto dla Państwa wygody przedstawiamy powyżej dokładny opis usług wraz z definicjami i parametrami paczek niestandardowych i innych podlegających dopłatom.